.
top of page

השעייה משירות קבע
השעיית אנשי קבע בשל חקירת מצ״ח

ברמלי משרד עורכי דין הינו משרד בוטיק המתמחה בדין הצבאי - ייצוג קצינים ונגדים במסגרת חקירות מצ״ח והליכי השעייה פיקודיים. 
כלל עורכי הדין במשרד הינם קציני משפט צבאי אשר שירתו בעברם  כתובעים בכירים בפרקליטות הצבאית, קציני חקירות ומפקדי בסיסים ביחידת מצ״ח ומייצגים אנשי קבע רבים במסגרת הליכי השעייה משירות קבע ובתיקים פליליים בבתי הדין הצבאיים ברחבי הארץ כסנגורים צבאיים.

קצין / נגד, הושעית משירות קבע בשל חקירת מצ״ח או משטרת ישראל?
אל תבזבז זמן יקר, לייעוץ מיידי עם עורך דין צבאי התקשרו :

עו״ד לימור ברמלי - 058-5505404
עו״ד אופיר ברמלי - 058-5404505
(מומלץ לשמור את המספר למקרי חירום - זמינות 24/7 במקרה של חקירה / מעצר

מהי השעייה משירות קבע?

אנשי קבע רבים הנחקרים במצ״ח / משטרת ישראל, מוצאים עצמם ניצבים בפני סיטואציה לא פשוטה, במסגרתה הם עלולים להיות מושעים משירות קבע במהלך ניהול החקירה / ההליך המשפטי . השעיה היא הליך פיקודי, במסגרתו מחליט המפקד המוסמך (לרוב בדרגת תא״ל / אלוף), לאחר קבלת חוות דעת של פרקליט צבאי, על הפסקת הפעילות של איש הקבע במסגרת הצבאית. כלומר, המפקד מוסמך להחליט כי במהלך החקירה / ניהול המשפט, איש הקבע יושעה מתפקידו / משירות הקבע במסגרת הסמכות הפיקודית שלו.

מהן המקרים בהם עלול איש קבע להיות מושעה מתפקידו?

בהתאם לפקודות, המפקד המוסמך רשאי להורות על השעייתו של איש קבע משירות קבע / מתפקידו בשל אחת מהעילות הבאות: 

א. השעיית איש קבע בשל קיומה של חקירת מצ״ח / משטרת ישראל, בדיקה או תחקיר. 

ב. השעיית איש הקבע במהלך התקופה בה ממצאי החקירה נבחנים על-ידי רשויות אכיפת החוק (הפרקליטות הצבאית לדוגמה), ועד     
     לקבלת החלטה בדבר הצעדים המשפטיים אותם יש לנקוט;

ג. השעיית איש הקבע במהלך קיומו של הליך משפטי בבית דין או בבית משפט;

ד. השעיית איש הקבע בשל הליך המתנהל בדין משמעתי, עד למתן פסק משמעתי סופי.

ב. קיומו של הליך להתרת התחייבות לשירות קבע ביוזמת הצבא.

שימו לב: בתאם לפקודות, בנסיבות מסוימות, מפקד רשאי אף להשעות איש קבע גם במקרה בו טרם נפתחה חקירה / החל להתקיים הליך המשפטי כנגד איש הקבע.

מהי דרגתו של ״המפקד המוסמך״ אשר יחליט בעניין השעייה ? מהו משך ההשעייה האפשרי ?

בהתאם לפקודות, החלטה בהשעייה של של איש /אשת קבע (קצין או נגד), תתקבל על ידי קצין בכיר (לכל הפחות אל״ם) והיא תלויה בדרגתו של איש הקבע (לרוב יהיה בפני תא״ל או אלוף). בהתאם לפקודות, משך ההשעייה לא יעלה על 60 ימים בכל החלטה על השעייה ולא יותר משנה (באישור הפצ״ר ניתן להאריך את ההשעייה). ואולם, - עם סיום ההליכים המשפטיים תסתיים ההשעייה. 

לעיתים קרובות, בשל הימשכות ההליכים המשפטיים / התארכות החקירה / התארכות קבלת ההחלטה בנוגע להמשך ההליכים המשפטיים, הליכי ההשעייה עלולים להימשך פרק זמן לא מבוטל (לעיתים מספר חודשים רב) במהלכו מופעלות סנקציות כנגד איש הקבע (ראו הרחבה מטה) 

מהן הזכויות שלי כאיש קבע במסגרת הליך השעייה ?
האם מומלץ להתייעץ עם עורך דין צבאי לפני הדיון בהשעייה ?

בבהתאם לפקודות, במסגרת הדיון המתקיים בפני הקצין הבכיר אשר מוסמך להורות על השעייה, לאיש הקבע קיימת זכות להעלות טיעונים בעל פה או בכתב - מדוע יש להימנע מהשעייתו מתפקיד / משירות קבע, זאת למרות קיומן של העילות (לדוגמה: תיק מצ״ח פתוח / הליך משפטי). לטיעונים אלו יכול להיות משקל מכריע בהחלטת הקצין הבכיר בטרם יקבל את החלטתו האם להשעות את איש הקבע מתפקידו / משירות קבע, ולכן, יש להקדיש להכנת הטיעונים תשומת לב רבה והכנה מוקדמת. 

מאחר ולהחלטתו של הקצין בדבר השעיית איש הקבע או לאו,  ישנה השפעה מכרעת המשך שירותו הצבאי של איש הקבע באופן מיידי, אנו ממליצים בחום להתייעץ עם עורך דין המנוסה בדין הצבאי ובהליכי השעייה, אשר מכיר את הנהלים הצבאיים והפסיקה, יש לכך כאמור חשיבות רבה.

מניסיון רב לאחר ייצוג אנשי קבע רבים במסגרת הליכי השעייה, אנו יכולים להעיד, כי מדובר בדיון לא פשוט כלל וכלל, בוודאי כאשר מדובר בדיון שמתקיים ביוזמת הצבא כתוצאה מקיומה של חקירת מצ״ח / משטרת ישראל / דין משמעתי חמור ולכן אנו שוקדים רבות על הכנת לקוחותנו טרם הדיון בהשעייה. לקוחות המשרד, אשר פונים אלינו טרם קיומו של הליך ההשעייה, זוכים לליווי צמוד על ידי עורך דין צבאי ממשרדנו, אשר מכין אותם לקראת הדיון בהשעייה ובונה בשיתוף הלקוח קו הגנה מנחה להשעייה. 

מהן ההשלכות במידה ויוחלט על השעייתי משירות צבאי?

ככל ויוחלט על השעיית איש הקבע מתפקידו או משירות קבע הוא צפוי להשלכות  הבאות:

  • הפסקת מילוי תפקיד - בתקופת ההשעיה תותלה כל סמכות שניתנה לאיש הקבע בקשר לתפקיד שממנו הושעה;

  • העברה לתפקיד אחר - איש הקבע יועבר לתפקיד זמני אחר, אלא אם יוחלט, שלא להעסיקו בכל תפקיד;

  • פגיעה בשכר ע״י הורדה לרמ״פ מזערית (הפחחת שכר) - איש קבע שהושעה מתפקידו, ושהוחלט שלא להעסיקו בכל תפקיד בתקופת השעייתו יחושב שכרו לפי רמת פעילות מזערית.

  • ביטול הטבת נופש קבע, נקודות ועוד.

  • ניתן להורות על יציאת איש הקבע  לחופשה על חשבון ימי חופשתו השנתית הרגילה (שלהם הוא זכאי עד למועד השעייתו מכל תפקיד) ועל חשבון ימי חופשתו הצבורה

  • הפחתת שכרו עד כדי מחצית על יציאתו של משרת הקבע לחופשה ללא תשלום, לאחר שניצל את ימי חופשתו השנתית הרגילה, ואת ימי החופשה הצבורה העומדים לזכותו.

  • משרת הקבע לא ייהנה מזכויות נוספות בתקופת השעייתו כגון: ביטול שימוש ברכב צבאי שהועמד לרשותו לצרכים פרטיים או מענקים והלוואות מצה"ל או באמצעותו.

האם ישנה אפשרות לערער על ההחלטה על השעייה?

בהתאם לפקודות, על ההחלטה בעניין השעייה ניתן להגיש ערעור, בתוך 7 ימים, למפקדו של המפקד המוסמך אשר הורה על ההשעייה, אשר יבחן את הערעור ויקבל החלטתו בהתאם. כמובן, שמוטב שלא להגיע למצב בו מערערים על ההחלטה, אלא לטעון מלכתחילה בפני המפקד המוסמך מדוע אין להתיר את התחייבותו של איש הקבע. אולם אם כבר התקבלה החלטה על השעייה, מומלץ להתייעץ באופן מיידי עם עורך דין צבאי ולשקול לערער על ההחלטה

האם השעייה עלולה לפגוע בי בהמשך השירות הצבאי ?

כן. להחלטה על השעייה יש משמעות כבדת משקל על המשך שירותך הצבאי והיא נרשמת בתיקך האישי. לפיכך, במקרים של השעייה מוטב לשקול בזהירות רבה את המשך ההליכים המשפטיים ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מיד עם קבלת ההודעה על הכוונה להשעותך משירות קבע.

עוד באתר עורך דין צבאי לימור ברמלי

לקוחות ממליצים

משפחת אוחיון, ירושלים

ממעמקים קראתי..... לימור ואופיר עשיתם את הבלתי יאמן למען בני החייל.. כל הסיכויים היו נגדנו אבל לא אתם שתרימו ידיים והליך בן חצי שנה שהצליח והתיק המסובך הזה נסגר בלי הרשעה.. נסגר!!!!!!! פרטי התיק שמורים אצלכם​. אשמח לייעץ להורים שנקלעו לסיטואציה דומה.

משפחת פליישקר, ראשל״צ

לימור ואופיר ברמלי היקרים בחרנו בכם בצורה אקראית, מהמפגש הראשון הייתה לנו תחושת בטן שהבחירה בכם נכונה. תודה על המסירות, אכפתיות, מקצועיות, תמיכה, אמון, סבלנות, זמינות. תודה על הליווי הקרוב בתקופה הכי קשה למשפחתנו. ייצגתם את בננו בצורה הטובה ביותר, התוצאה הייתה מעבר לציפיות שלנו, אין לנו ספק שעשינו בחירה מצויינת, עבודתכם ראויה לשבח ולהמלצה יישר כח.״

מיכל הרשקו, חיפה

"איך להתחיל.... מהסיוט שהילד מתקשר שנלקח לחקירה או בסיום השיחה המרגיעה עם לימור המלאכית של הלילה. כל הילדים עושים טעויות אבל צרכים אחת שתדע להוציא אותם הכי טוב שאפשר. תותחית אמיתית .... תודה מעומק ליבי"

בקרו בדף הפייסבוק שלנו

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page