.
top of page

חזרה לעמוד הראשי - עורך דין צבאי | ועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע

הועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע
שחרור מוקדם משירות קבע - הפסקת שירות קבע

ברמלי משרד עורכי דין הינו משרד בוטיק המתמחה בדין הצבאי - ייצוג קצינים ונגדים בפני חברי הועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע. 
כלל עורכי הדין במשרד הינם קציני משפט צבאי אשר שירתו בעברם  כתובעים בכירים בפרקליטות הצבאית, קציני חקירות ומפקדי בסיסים ביחידת מצ״ח ומייצגים אנשי קבע רבים בפני בתי הועדה להתרת התחייבויות ובתי הדין הצבאיים ברחבי הארץ כסנגורים צבאיים.     

קצין / נגד, הועלית לדיון בועדה להתרת התחייבויות?
לייעוץ מיידי עם עורך דין צבאי וייצוג בועדה להתרת התחייבויות התקשרו :

עו״ד לימור ברמלי - 058-5505404
עו״ד אופיר ברמלי - 058-5404505
(מומלץ לשמור את המספר למקרי חירום - זמינות 24/7 במקרה של חקירה / מעצר

מהי הועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע ?

אנשי קבע רבים הנחקרים במצ״ח / משטרת ישראל, מוצאים עצמם ניצבים בפני הועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע. מדובר בועדה מיוחדת, בראשות תת אלוף - ראש מחלקת הסגל בצבא, השוקלת את המשך שירותו הצבאי של איש הקבע בעקבות החשדות שהובילו לפתיחת החקירה.

הועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע היא ועדה אשר מוקמת מכח הוראות פיקוד עליון (הפ״ע) 3.0501 ודנה בשאלת המשך שירותו של איש קבע בצבא. כלומר, הועדה דנה בשאלה האם ״לפטר״ את איש הקבע משירות צבאי או לאשר את בקשת ה״התפטרות״ שלו (איש קבע אינו מוגדר כעובד לכן מבחינה משפטית הוא לא מוגדר כמפוטר / מתפטר משירות). 

מתי יתקיים דיון בפני הועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע?

בהתאם לפקודות, דיון בעניינו של איש /אשת קבע (קצין או נגד) יכול להתקיים כתוצאה משתי אפשרויות: 

א. חייל המשרת שירות בצבא קבע רשאי להגיש מיוזמתו בקשה להתרת התחייבותו המוקדמת להמשך שירות קבע.

ב. רשויות הצבא, מיוזמתם, מבקשים להביא את עניינו של איש הקבע לדיון בפני הועדה להתרת התחייבויות על מנת שזו תמליץ לר׳ אכ״א על הפסקת שירותו הצבאי (ראו פירוט בהרחבה בעניין זה מטה)  

דברים שחשוב לדעת לגבי הועדה להתרת התחייבויות :

 • כל איש קבע שהורשע בפלילים על ידי בית הדין הצבאי / בית משפט אזרחי (לדוגמה בעקבות עבירת אלימות במשפחה) בעבירה שיש עימה קלון, עניינו ידון בפני הועדה להתרת התחייבויות. 

 • הוועדה מוסמכת להמליץ לר׳ אכ״א על הפסקת שירות הקבע של איש הקבע שעניינו נדון בפניה כמעט באופן מיידי (בכפוף להודעה מוקדמת) ולכך יש כמובן השלכות קריטיות על המשך הקריירה הצבאית של איש הקבע לצד השלכות על הפנסייה הצבאית.

 • איש קבע אשר עניינו נדון בפני הועדה להתרת התחייבויות רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין פרטי מטעמו, אשר יהיה רשאי לייצגו בפני חברי הועדה.  

 • על החלטת ר׳ אכ״א, בהתאם להמלצת הועדה להתרת התחייבויות, ניתן להגיש השגה / ערעור.

101265356_3221616731203481_516 (1)-min.jpg

עו״ד לימור ברמלי ועו״ד אופיר ברמלי
בעת ייצוג איש קבע בפני הועדה להתרת התחייבויות

האם חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין צבאי בועדה להתרת התחייבויות?

במסגרת הדיון המתקיים בפני חברי הועדה להתרת התחייבויות זכאי כאמור איש הקבע להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו, אשר יוכל להעלות טיעונים משפטיים, מדוע נכון יהיה להשאיר את איש הקבע בשירות ולא להתיר את התחייבותו, כלומר, מדוע לא לפטר אותו משירות.

מאחר ולתוצאות הדיון המשפטי המתקיים בפני חברי הועדה ישנה חשיבות מכרעת על המשך שירותו הצבאי של איש הקבע באופן מיידי, ובאופן ארוך טווח - שכן התרת ההתחייבויות משמעותה לרוב פגיעה אנושה בפנסיה הצבאית, לייצוג על ידי עורך דין המנוסה בייצוג בפני הועדה להתרת התחייבויות שמכיר את הנהלים והפסיקה, יש חשיבות רבה.

מניסיון רב לאחר ייצוג אנשי קבע רבים בפני חברי הועדה בתיקים שונים, אנו יכולים לומר כי מדובר בדיון לא פשוט כלל וכלל, בוודאי כאשר מדובר בדיון שמתקיים ביוזמת הצבא כתוצאה מהרשעה בבית דין דין צבאי / דין משמעתי ובהזדמנות חד פעמית לשכנע.

במסגרת הדיון שמתקיים משתתפים בדיון קצינים בכירים רבים (ראש הועדה לרוב הוא ראש מחלקת הסגל בדרגת תת אלוף) לצד יועצים משפטיים (עורכי דין) מטעם הפרקליטות הצבאית ועוד. במצב זה, בו ישנם נציגים רבים אשר מייצגים (לרוב) עמדות מדוע אין להשאיר את איש הקבע בשירות צבאי ויש להעדיף את פיטוריו (התרת התחייבותו) משירות קבע, קריטי ביותר שיהיה לצידך עורך דין ותיק ומיומן שיוכל ״לבלום״ את אלו שמעוניינים לסיים את שירות הקבע שלך ולהציג תמונת מצב משפטית שונה מטעמך.

בסיום הדיון משפטי בפני חברי הועדה, אלו צריכים לקבל את החלטתם בהתבסס על הטיעונים המשפטיים שיוצגו להם על ידי סנגורו של איש הקבע. לטעמנו, מומלץ מאוד להסתייע בעורך דין צבאי וותיק ומיומן בתחום, בעל ניסיון קודם בייצוג אנשי קבע בפני הועדה להתרת התחייבויות של אנשי קבע אשר יכול להגדיל את סיכויו להישאר בשירות קבע. עורך דין צבאי מנוסה, מכיר את פסיקת הועדות בעבר ולכן, בייעוץ משפטי נכון, יוכל להציג טיעונים לחברי הועדה על מנת לשכנע אותם להורות על השארת איש הקבע בשירות.

באילו מקרים יתקיים דיון בעניינו של איש קבע בפני ועדה להתרת התחייבויות?

​בהתאם להוראות פיקוד עליון (הפ״ע) 3.0501 הועדה להתרת התחייבויות לאנשי קבע תידון בבקשה להתרת התחייבויות ביוזמת הצבא במקרים הבאים: 

 • בהתאם לחוות דעת של פרקליט צבאי לפיה איש קבע הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון (או הוטל בגינה עונש מאסר בפועל) על ידי בית הדין הצבאי / בית משפט אזרחי.

 • איש הקבע התנהג באופן, החורג מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו בצבא, בין אם יש בהתנהגותו משום עבירה על החוק ובין אם לאו, וניתנה על כך חוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי או של סגנו - לדוגמה בעקבות הרשעה במסגרת שיפוט בדין משמעתי חמור (לדוגמה: הטרדה מינית שלא נידונה בפני בית דין צבאי)

 • עקב טעמים הקשורים בצמצום הכוחות הסדירים, אם הוחלט על צמצום מספר החיילים בשירות קבע;

 • עקב ביטול יחידה שעימה נמנה איש הקבע או עקב צמצום הרכבה או עקב ביטול תפקיד שבו היה איש הקבע משובץ, ולאחר שהרמטכ"ל או מי שהוסמך על ידו שוכנע, כי שיבוצו בתפקיד אחר או ביחידה אחרת אינו בגדר אפשרות מעשית;

 • איש הקבע אינו ממלא את תפקידו כראוי או אינו מסוגל להתקדם בהתאם לתכניות הקידום, כפי שהן נקבעות, מפעם לפעם, או שאינו עונה עוד לנתונים אישיים קבועים, 

 • איש הקבע אינו יכול למלא את תפקידו, בגלל ירידת כושרו הגופני ביחס לכושר הגופני שנקבע לתפקידו, או אם התקבל לשירות בכושר גופני נמוך מהקבוע לתפקידו, בגלל ירידה בכושרו הגופני לעומת כושרו הגופני בעת שהתקבל לשירות, כל זאת בתנאי שהרמטכ"ל או מי שהוסמך על ידו משוכנע, שאין להעביר את איש הקבע למסגרת אחרת בשירות קבע; 

 • היעדר אפשרות לשיבוץ בתפקיד מתאים, לאחר שיבה מחל"ת, אם החייל שהה בחל"ת שישה חודשים או יותר, ושיבוצו בתפקיד מתאים עם שובו מהחופשה אינו בגדר אפשרות מעשית;

 • איש הקבע איבד את אזרחותו הישראלית, אזרחותו הישראלית נשללה ממנו או שהתגלה בדיעבד, כי איש הקבע אינו אזרח ישראלי;

 • איש הקבע נכלל ברשימת המתמודדים בבחירות לכנסת או רשות מקומית . 

האם ניתן לערער על החלטת הועדה להתרת התחייבויות?

בהתאם לפקודות, הועדה הינה ועדה מייעצת והמלצתה מועברת לעיונו של ר׳ אגף כוח האדם (אכ״א) בצה״ל אשר יקבל את ההחלטה האם להתיר את התחייבותו של איש הקבע. על החלטת ר׳ אכ״א, ניתן להגיש, בתוך 14 ימים, ערעור לרמטכ״ל, אשר יבחן את הערעור ויקבל החלטתו בהתאם. כמובן, שמוטב שלא להגיע למצב בו מערערים על ההחלטה, אלא לטעון מלכתחילה בפני חברי הועדה להתרת התחייבויות מדוע אין להתיר את התחייבותו של איש הקבע.  

עוד באתר עורך דין צבאי לימור ברמלי

לקוחות ממליצים

משפחת אוחיון, ירושלים

ממעמקים קראתי..... לימור ואופיר עשיתם את הבלתי יאמן למען בני החייל.. כל הסיכויים היו נגדנו אבל לא אתם שתרימו ידיים והליך בן חצי שנה שהצליח והתיק המסובך הזה נסגר בלי הרשעה.. נסגר!!!!!!! פרטי התיק שמורים אצלכם​. אשמח לייעץ להורים שנקלעו לסיטואציה דומה.

משפחת פליישקר, ראשל״צ

לימור ואופיר ברמלי היקרים בחרנו בכם בצורה אקראית, מהמפגש הראשון הייתה לנו תחושת בטן שהבחירה בכם נכונה. תודה על המסירות, אכפתיות, מקצועיות, תמיכה, אמון, סבלנות, זמינות. תודה על הליווי הקרוב בתקופה הכי קשה למשפחתנו. ייצגתם את בננו בצורה הטובה ביותר, התוצאה הייתה מעבר לציפיות שלנו, אין לנו ספק שעשינו בחירה מצויינת, עבודתכם ראויה לשבח ולהמלצה יישר כח.״

מיכל הרשקו, חיפה

"איך להתחיל.... מהסיוט שהילד מתקשר שנלקח לחקירה או בסיום השיחה המרגיעה עם לימור המלאכית של הלילה. כל הילדים עושים טעויות אבל צרכים אחת שתדע להוציא אותם הכי טוב שאפשר. תותחית אמיתית .... תודה מעומק ליבי"

בקרו בדף הפייסבוק שלנו

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

צריכים עזרה? אנחנו כאן בשבילכם!

bottom of page