.
top of page

מדיניות הפרטיות שלנו

מדיניות פרטיות אתר האינטרנט של ברמלי משרד עורכי דין

להלן תוצג מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט של חברת ״ברמלי משרד עורכי דין״ בכתובת www.bramli-law.co.il במסגרתה מציג את המידע הנאסף אודות הגולשים באתר והמשתמשים בו במהלך העיון בדפי האינטרנט השונים והמידע הנאסף אודות המשתמשים: 

מהו ה״מידע״ שאנחנו אוספים על הגולשים באתר במהלך הגלישה?

חשוב לציין, שאנחנו לא אוספים עליכם כל מידע אישי, שיכול לזהות אתכם באופן וודאי וייחודי, זאת פרט למידע אישי שמסרתם לנו מרצונכם, במסגרת ההתקשרות הישירה מולנו כדוגמת הכתבות דרך האתר, השארת פרטים אישיים בתיבת ״צור קשר״ וכיוצ״ב. 

הגנה על המידע הנאסף - איך אנחנו שומרים על המידע 

אתר האינטרט פועל באמצעות שרתים מאובטחים, אשר עובדים תחת פרוטוקול אבטחה ותו תקן ייחודי בפרוטוקול SSL.

באתר אין כל תוכן שמועלה על ידי הגולשים באתר, זאת למעט כאמור השארת פרטי ״צור קשר״ אשר נשלחים ישירות לשרתים המאובטחים שלנו ומוגנים בסיסמה ומעוברים אך ורק לעורכי הדין ממשרדנו.

יש לציין, שחברתנו עושה כל מאמץ אפשרי לשמור על זהות מוסרי המידע והתוכן האמור, אשר כפוף לדין. יחד עם זאת, אין לנו יכולת להבטיח באופן מוחלט פריצה וחדירה של צדדים שלישיים לשרתים בזדון, לכן גולש אשר חושש מחשיפת המידע שמסר מתבקש שלא למסור מידע אישי דרך אתר האינטרנט שלנו ועל כן, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה במקרה של זליגת פרטים כאמור. 

שימוש בעוגיות באתר, מטרות איסוף המידע האישי והשימוש בו

מובהר בזאת לגולשים, כי באתרנו נאסף מידע על הגולשים באמצעות ״עוגיות״ cookiss אשר ניתנות לביטול על ידכם והמופעלות באתר לצורכי בקרה, פרסום , שיווק וניתוח סטטיסטי. המידע נשמר על ידנו, והוא לא מכיל כל מידע אישי אודותיכם ואנו לא נעביר אותו לגורמים שלישיים, למעט גורמי שיווק מקצועיים הפועלים מטעמנו לצרכים שצוינו לעיל. 

אנו רשאים להעביר את פרטיכם לגורמים המתאימים במקרים של הפרת החוק, הפרת הסכם, הפרת תנאי שימוש האתר, הפרת זכות קניין רוחני כל נסיון לאחד מאלו. כמו כן נעשה זאת במקרים בהם התקבל צו שיפוטי המורה לנו לעשות כן וגם בכל מחלוקת, טענה, תביעה ו/או כל הליך אחר שיתקיים ביניכם לבין בעל האתר או מפעיליו.

bottom of page