הטרדה מינית בצבא עבירות מין בצה״ל

מהן סוגי עבירות המין שנחקרות על ידי מצ״ח בצבא ? 

מתוקף היותה של המשטרה הצבאית החוקרת רשות חוקרת, הזהה מבחינת סמכויות החקירה שלה למשטרת ישראל, מצ״ח חוקרת מגוון רחב מאוד של עבירות מין בהן חשודים חיילים כדוגמת: הטרדות מיניות (הן הטרדה מינית פיזית והן הטרדה מינית מילולית), צילום של חיילים וחיילות במקלחות ושירותים תוך פגיעה בפרטיותם, ניצול יחסי מרות בין מפקד לפקוד, מעשים מגונים, מעשי סדום ועבירות האונס.  

 

האם הרשעה של חייל / חיילת בעבירת מין במהלך השירות הצבאי זהה להרשעה בעבירת מין באזרחות ?

סעיף 17 לחוק השיפוט הצבאי (חש״צ) קובע כי הוראות חוק העונשין ה״אזרחי״, יחול גם במסגרת השיפוט הצבאי. לכן, בעת הרשעת חייל / חיילת בביצוע עבירת מין, יורשעו החיילים בעבירה לפי חוק העונשין ולכן הרישום הפלילי שילווה אותם בעקבות ההרשעה בעבירת המין הוא זהה לאזרח שיורשע בעבירת מין.   

 

הטרדה מינית

מהי הטרדה מינית ?

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 ופקודת מטכ״ל 33.0145 בנושא ״איסור פגיעה על רקע מינית״ המבוססת על החוק, קובעים כי הטרדה מינית יכולה להתבצע הן בביצוע מעשה פיזית של המטריד כלפי המוטרד או המוטרדת והן באמירה מילולית בעלת תוכן מיני. הגדרתו הרחבה של המונח ״הטרדה מינית״ מכילה בתוכה מגוון רחב מאוד של מעשים ואמירות בעלות אופי מיני. 

 

אז מה מוגדר על פי החוק כהטרדה מינית ?

3. (א) הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

(1)   סחיטה באיומים, ... כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני;

(2)   מעשים מגונים

(3)   הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות;

(4)   התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות;

(5)   התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;

 

מהו העונש על הטרדה מינית ?

הטרדה מינית והתנכלות – עבירות (תיקון מס' 10) תשע"ד-2014

5. (א) המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(3), (4), (5) ו-(6), דינו – מאסר שנתיים; המטריד מינית אדם כאמור בסעיף 3(א)(5א), 

    (ב) המתנכל לאדם כאמור בסעיף 3(ב), דינו - מאסר שלוש שנים.

 

צילום חיילים / חיילות במקלחות ופגיעה בפרטיות 

בעידן הסמארטפונים בעלי המצלמות, עבירה נפוצה בצבא אשר נחקרת על ידי מצ״ח הינה צילום של חיילים או חיילות תוך פגיעה חמורה בפרטיותם (לדוגמה: צילום בשירותים / מקלחות). הפרקליטות הצבאית רואה בחומרה את ביצוען של עבירות אלו ומגישה כתבי אישום כנגד החיילים והחיילות המצלמים ופוגעים בכבודם ופרטיותם של חבריהם.

הפצת סרטון אינטימי הפוגע בפרטיות

במקרים מסוימים לצילום נלווה גם עבירת הפצה של התמונות / הסרטונים מדובר בעבירה חמורה, שהרשעה בה עלולה להיות מלווה בעונשי מאסר משמעותיים.

 

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

(5א) פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום

 

 הטרדה מינית בצבא הפצת סרטונים אינטימיים

עיתון הארץ - 17.5.2018 

 

ניצול יחסי מרות בין מפקד לפקוד

לאור העובדה שמערכת היחסים בין מפקדים לפקודים בצבא יוצרת קרבה רבה ותלות אשר לא קיימת במערכת האזרחית, קיימים מקרים בהם מפקדים / מפקדות ופקודים / פקודות מקיימים מערכת יחסים אינטימית ואסורה. במקרים בהם מנצל המפקד/ת את דרגתם ומעמדם אל מול פקודיהם הדבר מהווה עבירה חמורה אשר בית הדין הצבאי רואה בה כעבירה חמורה על הנורמה הצבאית ובהתנהגות שאינה הולמת

 

פרשת תא״ל אופק בוכריס

 הטרדה מינית בצבא ניצול יחסי מרות מפקד פקוד

עיתון הארץ - 18.12.2016 

 

פרשת סא״ל לירן ח׳גבי - מפקד גדוד צבר 

 הטרדה מינית בצבא ניצול יחסי מפקד פקוד

 

עיתון הארץ - 22.4.2018 

 

עבירת אונס בצבא 

עבירת האינוס הינה עבירת המין החמורה ביותר בספר החוקים הישראלי והעונש המירבי בקבוע בחוק בגינה הינו עד 16 שנות מאסר:

 

חוק העונשין - התשל״ז - 1977 מגדיר בסעיף 345 (א) כי אונס יחשב לאחד מאלו: 
״הבועל אשה: (1) שלא בהסכמתה החופשית; (2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; (3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;
(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

הרי הוא אונס ודינו - מאסר שש עשרה שנים״

  

אונס - נסיבות מחמירות

לצד עבירת האונס שפורטה מעלה, קובע החוק הישראלי כי במקרים מסוימים יחשבו הנסיבות בהן בוצעה עבירת האונס כנסיבות המחמירות את ביצוע העבירה ובמקרים אלו נקבע עונש מאסר מקסימאלי חמור יותר של עד 20 שנות מאסר:

 

חוק העונשין - התשל״ז - 1977 מגדיר בסעיף 345 (ב) 

״דין האונס - מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

(1)   בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים (...); (2) באיום בנשק חם או קר; (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; (4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.״

 

דוגמאות מתיקים שיוצגו על ידי משרדנו:  

 

אונס בצבא

אונס בצבא

  

דוגמאות מתיקים שנוהלו במשרדנו - סגירת תיקי מצ״ח לחיילים בחשד לשימוש בסמים בצבא

  

 

זומנתם לחקירה במצ״ח ? אל תגיעו לא מוכנים ובלי עו"ד צבאי צמוד שיוכל לייעץ לכם כיצד לפעול בחקירה.

להחלטה האם להתייעץ עם עו"ד יכולות להיות השפעות קריטיות (עד כדי הבדל האם התיק ייסגר או יוגש כתב אישום) ולכן מומלץ להתייעץ עם עו"ד מהר ככל מיד עם זימונכם על ידי מצ"ח ועוד בטרם החקירה

להתייעצות עם עו"ד שמתמחה בייצוג חיילים בתיקי מצ״ח התקשרו עכשיו 058-5505404

 

עוד באתר האינטרנט של משרד עו״ד צבאי לימור ברמלי:

עורך דין צבאי - מידע על חקירות מצ״ח - עריקות - הצלחות בתיקים - לקוחות ממליצים

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. משרד עורכי דין לימור ברמלי אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי הקורא במדריך זה והקורא מבין כי כל שימוש ללא ייעוץ ממשרד עו״ד לימור ברמלי נעשה על אחריותו בלבד.

 

כל הזכויות שמורות

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב ממשרד עו"ד לימור ברמלי אסור בהחלט.

 

מאמרי האתר

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות לעו"ד לימור ברמלי, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מעו"ד לימור ברמלי. כמו כן לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי שמורות לחברות שיצרו אותן. אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית,

פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב מעו"ד לימור ברמלי.

058-5505404