Add a lang attribute to the tag, e.g., "". 2. Add a hreflang attribute to your page's tag, e.g.,

רישום פלילי מופחת

 מהו רישום פלילי מופחת ?

 

המדובר בתיקון לחוק השיפוט הצבאי (חש״צ) שמטרתו צימצום הפגיעה הנלוות להרשעה בפלילים על חיילים שהורשעו במערכת הצבאית בעבירות מסויימות לאחר שיחרורם מהצבא

 

מה היתרונות של רישום פלילי מופחת ומה ההבדל בינו לרישום פלילי רגיל ?

 

הרישום הפלילי המופחת חל ב-2 מישורים:

א. הגבלת מסירת המידע על ההרשעה – כלומר המידע יהיה חשוף לרשימה מצומצמת יותר של גופים הרשאים לעיין בו. כך למשל כן יהיה ניתן לקבל רישיונות מקצועיים כגון עו״ד, נהג מונית, כבאי ומורה דרך, ניתן להתקבל למשרות בשירות המדינה,לכהן במשרות ציבוריות להתקשר בהסכמים עם המדינה ולקבל אשרות כניסה (״ויזה״) למדינות זרות.

ב. קיצור תקופת ההתיישנות ל- 5 שנים

 

אם הורשעתי בעבר, האם ניתן לבקש להמיר את הרישום הפלילי שלי לרישום פלילי מופחת ? 

על פי החוק הדבר אפשרי ולכן מומלץ להתייעץ עם עו״ד בעל ניסיון בתחום.

 

משרדנו ייצג עשרות לקוחות וסייע להם למחיקת הרישום הפלילי או המרתו לרישום פלילי מופחת. לייעוץ האם ניתן להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי בתיקכם התקשרו - 058-5505404

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. משרד עורכי דין לימור ברמלי אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי הקורא במדריך זה והקורא מבין כי כל שימוש ללא ייעוץ ממשרד עו״ד לימור ברמלי נעשה על אחריותו בלבד.

 

 

 

כל הזכויות שמורות

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב ממשרד עו"ד לימור ברמלי אסור בהחלט.

 

מאמרי האתר

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות לעו"ד לימור ברמלי, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מעו"ד לימור ברמלי. כמו כן לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי שמורות לחברות שיצרו אותן. אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית,

פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב מעו"ד לימור ברמלי.

058-5505404