ענישה בצבא על ידי בית הדין הצבאי

 

איך בית הדין הצבאי מחליט מה יהיה העונש ההולם ? האם הוא מחויב להטיל את העונש הקבוע בחוק ?

לאחר מתן הכרעת הדין בו קבע בית הדין הצבאי כי הנאשם אשם בביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, נשמעים הטיעונים לעונש של הצדדים ומוצגים הנסיבות האישיות של הנאשם מחד וחומרת העבירה מאידך. העונשים הקבועים בחוק הינם עונשי מקסימום כלומר בית הדין הצבאי לא מורשה להטיל עונש כבד יותר, אך הוא רשאי להקל (למעט חריגים).

מהו ״מתחם ענישה״ ?

בית הדין הצבאי יקבע את מתחם הענישה הראוי בעבירות בהן הורשע הנאשם. לדוגמה: בית הדין הצבאי יקבע כי בגין ביצוע עבירה x מתחם הענישה הוא 3-6 שנות מאסר. בתוך מתחם הענישה יקבע בית המשפט מהו העונש שהוא מטיל על הנאשם הספציפי זאת לאור נסיבותיו האישיות וחומרת המעשים ובהתאם יחליט האם להקל בעונשו של הנאשם או להחמיר (ובדוגמה שהוצגה: האם להטיל עונש הקרוב יותר ל-6 שנות מאסר או ל- 3 שנות).

 

ענישה בצבא

 

מה הם העונשים שבית הדין הצבאי מוסמך להטיל על נאשם ומהם ההבדלים ביניהם ?

מאסר בפועל- ריצוי מאסר בכלא. בדין הצבאי,  חייל אשר נשפט לעונש מאסר בפועל מרצה את עונשו בכלא צבאי (כלא 4 בצריפין או כלא 6 בעתלית). במקרים בהם מוטל עונש מאסר ממושך על ידי בית הדין הצבאי, לרוב מועבר האסיר להמשך ריצוי עונשו בכלא ״אזרחי״ בפיקוח שירות בתי הסוהר (לאחר החלטת ועדה).

 

מאסר על תנאי- בית המשפט או בית הדין הצבאי מוסמכים להטיל על הנאשם ״מאסר על תנאי״, משמעות הדבר היא מעין ״כרטיס צהוב״ לפיה אם הנאשם שהורשע יחזור ויבצע עבירה בפרק הזמן שנקבע על ידי בית המשפט (תקופת התנאי) הוא ייענש בגין מעשיו. אם הנאשם לא יעמוד בתנאי ויבצע את אותה העבירה שוב במהלך תקופת התנאי, ניתן יהיה להפעיל את התנאי במצטבר, כלומר בנוסף על העונש שיוטל במסגרת התיק החדש. בית המשפט רשאי לקבוע שהעונש כולו או חלקו יבוצע בדרך של מאסר על תנאי.

 

עבודות שירות/עבודות צבאיות- ריצוי עונש המאסר בדרך של עבודות שירות / עבודות צבאיות כלומר ריצוי העונש במסגרת מקלה יותר אבל עדיין בפיקוח (לרוב עבודות ניקיון, שמירה, מטבח וכדומה). באם הוטל על ידי בית הדין הצבאי עונש מאסר בפועל לתקופה של עד 6 חודשים, רשאי בית הדין הצבאי להורות כי המאסר יבוצע בדרך של עבודות שירות.

 

שירות לתועלת הציבור (של״צ) - סוג ענישה זה לא קיים במסגרת הצבאית. במסגרת אזרחית מבוצע העונש על ידי התנדבות של כמות השעות שהוטלה על ידי בית המשפט (בתי אבות, בתי חולים, מוסדות ציבור וכדומה).

 

פסילת רישיון נהיגה - בית הדין הצבאי רשאי לפסול את רישיון הנהיגה הצבאי והאזרחי של החייל שהורשע (לא רק בעבירות תעבורה אלא גם עבירות פליליות אחרות כדוגמת שימוש והחזקה בסמים מסוכנים) וניתן גם להטיל פסילה על תנאי.

 

קנס- בית הדין מוסמך להטיל קנס על נאשם ולחייב אותו לשלם תשלום כספי לקופת המדינה. אם העונש מוטל על חייל בשירות חובה בבית דין צבאי, גובה הקנס מוגבל לסכום עד לגובה של 2 משכורות טוראי בשירות חובה.

 

פיצויים- להבדיל מתשלום קנס המשולם כאמור לקופת המדינה, תשלום כספי הפיצויים מועברים לנפגע העבירה שנפגע מהנאשם (קורבן האונס, הטרדה מינית, קורבן האלימות וכו׳). אם הנאשם הינו חייל ועניינו נדון בבית הדין הצבאי - סכום הפיצויים המירבי שבית הדין רשאי להטיל עליו מוגבל לסכום של עשר משכורות טוראי בשירות חובה.

 

הורדה בדרגה - בית הדין הצבאי רשאי להוריד חייל שהורשע על ידו בדרגה. בית הדין לא מוגבל במספר הדרגות להורדה והוא יכול להוריד קצינים, נגדים וחיילים חובה מדרגות גבוהות לדרגת טוראי.

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. משרד עורכי דין לימור ברמלי אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי הקורא במדריך זה והקורא מבין כי כל שימוש ללא ייעוץ ממשרד עו״ד לימור ברמלי נעשה על אחריותו בלבד.

 

 

 

כל הזכויות שמורות

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב ממשרד עו"ד לימור ברמלי אסור בהחלט.

 

מאמרי האתר

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות לעו"ד לימור ברמלי, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מעו"ד לימור ברמלי. כמו כן לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי שמורות לחברות שיצרו אותן. אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית,

פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב מעו"ד לימור ברמלי.

058-5505404