זכות השתיקה הינה זכות של חשוד בלבד (אשר איננה מוקנית על פי החוק לעד) לבחור שלא להשיב לשאלות החוקר. יחד עם זאת, אם בחרתם לממש את זכות השתיקה אין פירוש הדבר שהחוקר יפסיק לשאול אתכם שאלות אודות ביצוע העבירה.

לתשומת לבכם - כי למימוש זכות זו עלולות להיות השלכות על בירור האשמה בפני השופט בבית הדין הצבאי. שכן, אם יוחלט בסוף ההליך להגיש כנגדכם כתב אישום, שתיקתכם עלולה לחזק את ראיות התביעה כנגדכם. ואולם, הואיל והחשוד אינו יודע מה החוקרים יודעים או לא יודעים על מעשיו הפליליים (אם בכלל היו כאלה), לפעמים עדיף שלא לומר דבר בכדי להימנע ממסירת מידע עודף לביצוע עבירות נוספות שאינן ידועות לחוקר. לצורך קבלת החלטה מושכלת, רצוי מאוד להתייעץ עם עו״ד מטעמכם טרם השימוש בזכות השתיקה.

זכות השתיקה בחקירה

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. משרד עורכי דין לימור ברמלי אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי הקורא במדריך זה והקורא מבין כי כל שימוש ללא ייעוץ ממשרד עו״ד לימור ברמלי נעשה על אחריותו בלבד.

 

כל הזכויות שמורות

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב ממשרד עו"ד לימור ברמלי אסור בהחלט.

 

מאמרי האתר

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות לעו"ד לימור ברמלי, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מעו"ד לימור ברמלי. כמו כן לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי שמורות לחברות שיצרו אותן. אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית, פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב מעו"ד לימור ברמלי.

 

‎זכות השתיקה 

058-5505404