זיוף גימלים בצבא

זיוף גימלים (ימי מחלה) בצבא - האם זו עבירה פלילית שתשליך על חיי באזרחות ?

במציאות הקיימת חיילים רבים בוחרים לזייף ימי מחלה (גימלים, לעיתים מבלי שהם מבינים את המשמעות המשפטית שיכולה לנבוע כתוצאה מהזיוף.

 חייל שמזייף גימלים ומציג אותם למפקדיו בטענה כי מדובר בגימלים תקנים ומקוריים שניתנו על ידי רופא צבאי או רופא אזרחי ב״ביקור רופא״ / בית חולים,  מבצע עבירה פלילית לכל דבר ועניין - עבירה שעלולה לסיים בכתם של רישום פלילי שילווה אותו לאזרחות (!!)

 

מה העונש הקבוע בחוק לחייל שזייף גימלים (ימי מחלה) ?

חייל אשר זייף גימלים (ימי מחלה) אותם קיבל כביכול מרופא צבאי או מרופא אזרחי (ביקור רופא או בית חולים) מבצע מגוון עבירות פליליות והעיקרית שבהן הינה עבירה במסמכים צבאים שהעונש הקבוע בחוק בגינה הינו עד 3 שנות מאסר בפועל.

 

חוק השיפוט הצבאי קובע בסעיף 105 - מהי עבירה במסמכים צבאיים:

 

עבירה במסמכים צבאיים

105. חייל שעשה אחת מאלה:

(1)   ביודעין, מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא, והמסמך נערך או נחתם על ידיו;

(2)   מסר, או הניח לזולתו שימסור, ידיעה כוזבת במסמך הנוגע לצבא ושחובה עליו לבדוק את נכונות תכנו, מתוך שלא נקט אמצעים סבירים כדי למלא חובה זו;

(3)   מתוך כוונה להטעות, העלים, או הניח לאחר להעלים, פרט כל שהוא במסמך כאמור בפסקה (1) או (2);

(4)   העלים, השחית, שינה או סילק מסמך שחובה עליו לשמרו או להמציאו, דינו - מאסר שלוש שנים.

 

זיוף גימלים

  

האם זיוף גימלים (ימי מחלה) מוביל לפתיחה בחקירת מצ״ח ?

בהתאם לפקודות הצבא, זיוף של גימלים על ידי חיילים במהלך שירותם הצבאי, מחייב בדיקה יסודית ואף פתיחה בחקירה פלילית על ידי חוקרי מצ״ח

(משטרה צבאית חוקרת). חיילים אשר קיימים כנגדם חשדות לזיוף של ימי מחלה עלולים למצוא עצמם בסיטואציה לא פשוטה של פתיחת תיק פלילי לאחר חקירת מצ״ח. יחידת מצ״ח משקיעה משאבים לא מבוטלים במלחמה בתופעת זיוף ימי הגימלים על ידי חיילים בצבא ומתבססת על מידע מודיעיני וטכנולוגיות חדשות המאפשרות לחוקרים לאתר גימלים מזויפים עוד בטרם הגעת הנחקר לחדר החקירות.     

קניתי גימלים והצגתי אותם למפקד, האם ביצעתי עבירה ?

סוגיית קנית גימלים על ידי חיילים, בשונה מזיוף, הינה סוגיה משפטית בפני עצמה שעולה בתיקים רבים, שהתשובה לגביה נעוצה בנסיבות הספציפיות של כל תיק ותיק. באופן כללי, גם שימוש בגימלים מזויפים מהווה עבירה ועל כן אנו ממליצים לכם להתייעץ עם עורכי הדין ממשרדנו בעניין זה. 

זיוף גימלים בצבא

 

זייפתי גימלים וזומנתי לחקירה במצ״ח / המפקד שלי חושד בי, מה עלי לעשות ?

עוד באתר האינטרנט של משרד עו״ד צבאי לימור ברמלי:

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. משרד עורכי דין לימור ברמלי אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי הקורא במדריך זה והקורא מבין כי כל שימוש ללא ייעוץ ממשרד עו״ד לימור ברמלי נעשה על אחריותו בלבד. 

 

כל הזכויות שמורות

 

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב ממשרד עו"ד לימור ברמלי אסור בהחלט.

 

מאמרי האתר

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות לעו"ד לימור ברמלי, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מעו"ד לימור ברמלי. כמו כן לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי שמורות לחברות שיצרו אותן. אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית, פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב מעו"ד לימור ברמלי.

058-5505404