אמצעים ושיטות חקירה גלויים בהם משתמשים חוקרי מצ״ח כנגד חשודים

לצד אמצעי החקירה הגלויים עליהם פירטנו במדריכים, עומדים לרשות מצ״ח (בדומה למשטרת ישראל) אמצעי חקירה סמויים ומגוונים. בחלק זה נציג בפניכם חלק מאמצעים אלו אליהם נחשפו עורכי הדין במשרד עו״ד לימור ברמלי במהלך שירותם רב השנים כתובעים בכירים בפרקליטות הצבאית וקציני מצ״ח בדימוס:

 

  • מדובבים - שוטרים מסווים שפקידם לגרום לחשוד להודות בביצוע העבירה, גם מחוץ לחדר החקירות. 
  • עוקבים - יחידה מיוחדת הקיימת במשטרה הצבאית החוקרת תפקידה איסוף ראיות אחרי חשודים. 
  • סוכנים "שתולים" - חוקרי מצ״ח מסווים אשר יוצרים קשר עם החשוד במטרה לאסוף ראיות המפלילות אותו בביצוע העבירה 
  • הקלטות באמצעות מכשירי הקלטה סמויים
  • האזנות סתר לשיחות והודעות

 

מצח מעקב

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושא. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. משרד עורכי דין לימור ברמלי אינו אחראי לשימוש שיעשה על ידי הקורא במדריך זה והקורא מבין כי כל שימוש ללא ייעוץ ממשרד עו״ד לימור ברמלי נעשה על אחריותו בלבד.

 

כל הזכויות שמורות

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב ממשרד עו"ד לימור ברמלי אסור בהחלט.

מאמרי האתר

כל הזכויות על המאמרים המקצועיים המתפרסמים בדף המאמרים של אתר זה שמורות לעו"ד לימור ברמלי, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מעו"ד לימור ברמלי. כמו כן לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם, זכויות היוצרים על עיצוב הממשק הגרפי המקורי שמורות לחברות שיצרו אותן. אין ללמד את המאמרים בשום מכון, קורס, מכללה או בית-ספר, במסגרת אישית, פרטית או קבוצתית, ללא אישור בכתב ממשרד עו"ד לימור ברמלי.

 

אמצעי חקירה סמויים

058-5505404